Doživi avanturu

Zadatak 2

Pronađi lokaciju označenu na mapi i saznaj kada je sagrađena spomen česma ispred Stefaneuma.

 

Bogoslovski seminar u Sremskim Karlovcima predstavlja jednu od najznačajnijih i najvrednijih građevina u starom jezgru Sremskih Karlovaca, kao Prostorne kulturno-istorijske celine izuzetnog značaja za Srbiju.

Zgrada Stefaneuma je izgrađena za potrebe smeštaja đaka Bogoslovije, koji su se školovali uz pomoć fonda – blagodejanija, ustanovljenog još testamentom mitropolita Stefana Stratimirovića, zbog čega je i dobila ime „Stefaneum“. 

Stefaneum se nalazi na severnoj strani Trga Branka Radičevića, kao poslednja zgrada trga prema Dunavu. Glavna fasada okrenuta je ka Stražilovačkom potoku, a bočne prema Dunavu i Bogoslovskom seminaru. Osnova je u obliku ćiriličnog slova Š, sa kraćim srednjim krilom. Zgrada ima podrum, prizemlje, sprat i tavan. 

Zgrada Stefaneuma je posle Drugog svetskog rata promenila namenu, te je njena unutrašnjost, posebno u prizemlju bitno izmenjena. Zgrada je vraćena u posed Eparhiji Sremskoj i u njoj se danas nalazi „Institut srpskog naroda“.

 

Stefaneum

Kontaktirajte nas za više informacija